Home » Tin tức » Thế giới » Bắc Triều Tiên bảo vệ nhân quyền trong báo cáo của Liên Hợp Quốc

Bắc Triều Tiên bảo vệ nhân quyền trong báo cáo của Liên Hợp Quốc