Home » Tin tức » Thế giới » Các nhà lãnh đạo EU đồng ý cắt giảm khí thải CO2

Các nhà lãnh đạo EU đồng ý cắt giảm khí thải CO2