Home » Tin tức » Thế giới » Cuộc biểu tình Hong Kong: ẩu đả nổ ra tại trại Admiralty

Cuộc biểu tình Hong Kong: ẩu đả nổ ra tại trại Admiralty