78adbf04b426c803933f" />

SHOWING THE SINGLE RESULT

 • Băng tải con lăn

  - Mẫu:

  Thiết kế chế tạo băng tải, chế tạo máy. băng tải con lăn gồm các con lăn quay tự do gắn với khung sường C Băng tải con lăn truyền xích…

  Xem chi tiết

  Băng tải con lăn

  Thiết kế chế tạo băng tải, chế tạo…