Băng tải con lăn xếp

SHOWING THE SINGLE RESULT

 • Con lăn xếp

  - Mẫu:

  Con lăn xếp là dạng băng tải con lăn được thu xếp gọn lại. Con lăn xếp dùng trong các nhà máy, xí nghiệp có diện tích mặt bằng hẹp,…

  Xem chi tiết

  Con lăn xếp

  Con lăn xếp là dạng băng tải con…