cơ khí kiế thức

SHOWING THE SINGLE RESULT

 • Vít tải

  - Mẫu:

  Vít tải là dạng ống có các lá vít xoắn bên trong dùng tải vật liệu xá, rời cho nhà máy, xí nghiệp. các lá vít tải có khoản cách…

  Xem chi tiết

  Vít tải

  Vít tải là dạng ống có các lá…