gầu tải

Showing all 3 results

 • Gầu tải

  - Mẫu:

  Gầu tải Gầu tải dùng để Vận chuyễn vật liệu tử dưới thấp lên cao vào bồn chứa hay qua băng tải lòng máng, pvc.. . Vui lòng liên hệ…

  Xem chi tiết

  Gầu tải

  Gầu tải Gầu tải dùng để Vận chuyễn…
 • Băng tải pvc

  - Mẫu:

  Băng tải pvc Sử dụng cho công việc vận chuyễn hàng hoá từ điểm A-B.hàng hoá là các sản phẩm như bao, vật liệu thô to. . . . Giúp công việc…

  Xem chi tiết

  Băng tải pvc

  Băng tải pvc Sử dụng cho công việc…
 • Băng tải PVC

  - Mẫu:

  Băng tải pvc Sử dụng cho công việc vận chuyễn hàng hoá từ điểm A-B.hàng hoá là các sản phẩm như bao, vật liệu thô to, thùng. . . .…

  Xem chi tiết

  Băng tải PVC

  // Băng tải pvc Sử dụng cho công…