máy khuấy hóa chất

SHOWING THE SINGLE RESULT

 • Máy khuấy hoá chất

  - Mẫu: Máy khuấy hoá chất - Cơ Khí Kiến Thức, chế tạo máy

  Máy khuấy hoá chất là dạng thiết kế gần giống như máy khoan nhưng có bồn và quay cánh quạt làm cho chất lỏng trong bồn điều, hòa tan vào…

  Xem chi tiết

  Máy khuấy hoá chất

  Máy khuấy hoá chất là dạng thiết kế…