Home » Tin tức » Thế giới » Trung Quốc phát biểu của Zuckerberg được đánh giá hỗn hợp

Trung Quốc phát biểu của Zuckerberg được đánh giá hỗn hợp