Bầu cử Mỹ giữa kỳ cho Jon Sopel

Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ? Điều đó có nghĩa là gì trong hai năm tiếp theo trong Quốc hội và cuộc đua tổng thống năm 2016? Những cuộc đua quan trọng hay nói về tình trạng của nền chính trị Mỹ? Tham gia với chúng tôi vào ngày mai từ 14:00 EDT (18:00 GMT) như chúng tôi biên tập viên Bắc Mỹ J trên Sopel mất câu hỏi của bạn về cuộc bầu cử Mỹ 2014 giữa kỳ và các kết quả có thể có nghĩa là cho năm 2016 cuộc đua vào Nhà Trắng. Bạn có thể tham gia vào các cuộc thảo luận của chúng tôi bằng cách truy cập trang BBC World News Facebook bất cứ lúc nào trước khi phiên ngày mai và để lại một câu hỏi trong phần ý kiến về bài viết trên. Jon sẽ cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi của bạn trên trang Facebook của chúng tôi càng tốt trong trò chuyện kéo dài một giờ.
Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ? Điều đó có nghĩa là gì trong hai năm tiếp theo trong Quốc hội và cuộc đua tổng thống năm 2016? Những cuộc đua quan trọng hay nói về tình trạng của nền chính trị Mỹ?  Tham gia với chúng tôi vào ngày mai từ 14:00 EDT (18:00 GMT) như chúng tôi biên tập viên Bắc Mỹ J trên Sopel mất câu hỏi của bạn về cuộc bầu cử Mỹ 2014 giữa kỳ và các kết quả có thể có nghĩa là cho năm 2016 cuộc đua vào Nhà Trắng.  Bạn có thể tham gia vào các cuộc thảo luận của chúng tôi bằng cách truy cập trang BBC World News Facebook bất cứ lúc nào trước khi phiên ngày mai và để lại một câu hỏi trong phần ý kiến về bài viết trên.  Jon sẽ cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi của bạn trên trang Facebook của chúng tôi càng tốt trong trò chuyện kéo dài một giờ.
Dưới (lại) xây dựng – những gì tiếp theo cho Quốc hội Mỹ?

Đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ? Điều đó có nghĩa là gì trong hai năm tiếp theo trong Quốc hội và cuộc đua tổng thống năm 2016? Những cuộc đua quan trọng hay nói về tình trạng của nền chính trị Mỹ?

Tham gia với chúng tôi vào ngày mai từ 14:00 EDT (18:00 GMT) như chúng tôi biên tập viên Bắc Mỹ J trên Sopel mất câu hỏi của bạn về cuộc bầu cử Mỹ 2014 giữa kỳ và các kết quả có thể có nghĩa là cho năm 2016 cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bạn có thể tham gia vào các cuộc thảo luận của chúng tôi bằng cách truy cập trang BBC World News Facebook bất cứ lúc nào trước khi phiên ngày mai và để lại một câu hỏi trong phần ý kiến về bài viết trên.

Jon sẽ cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi của bạn trên trang Facebook của chúng tôi càng tốt trong trò chuyện kéo dài một giờ.

tin bbc