CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIẾN THỨC

Chính sách bảo hành

Mọi sản phẩm đều được bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành.

Điều kiện bảo hành: Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất.