máy đánh bóng láp sắt và inox

190,000,000  170,000,000